اس اس ال ویژه دامنه های IR

صدور اس اس ال برای دامین های ir
صادر کننده Certum
صدور حداکثر24 ساعت
شامل زیر دامنه ها نمی شود

اس اس ال ویژ دامنه ها بین المللی

صادر کننده Sectigo
شامل زیر دامنه ها نمی شود
این مدل مناسب دامین های ایران نیست و هزینه آن برگشت داده نمی شود
تحویل تا 1 روز کاری