Plan A

موقعیت ایران - تبیان
تحویل حداکثر 24 ساعت پس از سفارش

 • 2GB رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 25 گیگ SSD هارد
 • 30GB پهنای باند مجاز ماهانه
Plan B

موقعیت ایران - تبیان
تحویل حداکثر 24 ساعت پس از سفارش

 • 4GB رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 50 گیگ SSD هارد
 • 50GB پهنای باند مجاز ماهانه
Plan C

موقعیت ایران - تبیان
تحویل حداکثر 24 ساعت پس از سفارش

 • 6GB رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 60 گیگ SSD هارد
 • 120GB پهنای باند مجاز ماهانه